Doktor Se Tar Inside 280 Miljoner Värderas Till 6 Miljarder